Sveriges pysselstad

Att riva hus och sedan bygga ett nytt är ett omfattande projekt som tar tid. Tänk på att du måste ansöka om både rivningslov och bygglov. Planera rivningsprocessen ordentligt för att inget ska gå fel.

Full,Bill,Over,Flowing,Over,Flowing,Dumpsters,Being,Full,WithAtt bygga ett nytt hus är en stor process i sig men att också lägga till rivning av ett gammalt gör det till ett väldigt omfattande projekt. Det första du måste göra är att riva det gamla huset på tomten. När du ska riva ett hus kommer du att få en mängd med byggskräp och avfall som du måste ta hand om. För att göra det enkelt för dig är det en bra idé att hyra container innan du börjar med rivningsarbetet.

Rivningslov krävs

Innan du börjar riva är det viktigt att gå igenom byggnaden. Det är bra att veta vilken typ av byggmaterial huset består av och om det finns några farliga ämnen. Det är viktigt att det genomförs med noggrannhet eftersom du inte vill ha några obehagliga överraskningar när du väl börjat riva. Du måste också ansöka om rivningslov innan du börjar. I rivningslovet ska du redogöra för vad huset består av. Ju noggrannare inventeringen är desto större chans är det att du får rivningslovet beviljat. I rivningsplanen ska det även finnas en kontrollplan. Det ska även tydlig framgå vad som ska rivas, hur det ska gå till och hur rivningsavfallet ska hanteras. När du har fått rivningen beviljad kan du börja. Om det finns något miljöfarligt avfall måste detta tas bort först. Sedan ska huset rivas fraktion för fraktion vilket betyder ett material åt gången tas hand om. Att plocka ner ett hus kan vara farligt och därför är det viktigt att tänka på arbetsmiljön. Det kan finnas en rasrisk samt mycket damm och buller. När det endast är stommen kvar rivs den ofta med en grävmaskin. Rivningsmassorna som blir ska tas hand om och fraktas bort. När platsen är städad är rivningen färdig.

Tips vid rivning av hus:

  • Hyr en container för allt byggavfall.
  • Gör en detaljerad rivningsansökan.
  • Riv huset i etapper.

Tomten avgör vilket hus du kan bygga

Couple,Make,Their,Dreams,Of,Building,Their,Own,Home,ComeSedan kommer nästa del av projektet, bygga det nya huset. Vilken tomt du har spelar en avgörande roll för vilket hus du kan bygga. Det finns olika husföretag att välja bland. Hitta ett hus som överensstämmer med dina önskningar och som kan byggas på tomten. När du vet vilket hus du vill ha är det dags att göra en bygglovsansökan. Ansökan lämnas in till kommunen och de avgör sedan om du får bygga huset eller inte. Ibland kan du få göra om ansökan eller komplettera. När du ska bygga huset ska du hitta en samarbetspartner som kan bygga huset. Du skriver ett entreprenadkontrakt med den part som ska bygga upp huset. Se till att skriva ett korrekt och riktigt avtal. Det finns bra hjälp att få för att inte bli lurad. Tänk på att skaffa bra försäkringar när huset ska byggas. Se till att de som bygger ditt hus tar sitt ansvar om något skulle hända och att de också har rätt försäkringar. När huset är färdigbyggt ska de besiktas, helst av en certifierad besiktningsman.

Stäng meny